Πρόκειται για την δημιουργία της ταινίας που αφηγείται τον βίο των 5 Νεομαρτύρων Σαμοθράκης,Μανουήλ Παλογούδα, Θεόδωρο Δημητρίου, Γεώργιο Κουρούνη, Γεώργιο Καλακίκο και Μιχαήλ από την Κύπρο.

New Project

PENTE